W dniu 07.06.2024 r. w naszej szkole w Ochotnicy Górnej miał miejsce Dzień Regionalny pod hasłem „Ochotnica, wioska nasa…”

Jest to dzień poświęcony kulturze ludowej górali gorczańskich, w którym uczniowie mogą zaprezentować i poznać dorobek kulturowy górali m.in. zwyczaje, gwarę,  muzykę, śpiew, taniec, strój, potrawy regionalne…

Na początku Pani Dyrektor powitała na Dniu Regionalnym w naszej szkole zaproszonych gości – ks. Proboszcza Stanisława Kowalika, Panią Marię Jawor, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, przewodniczącą Rady Rodziców p. Marię Czajkę, Zespół p. Krzysztofa Dobrzyńskiego „Mali Ochotni”, p. Janinę Król – przedstawicielkę Koła Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej oraz uczniów, rodziców i nauczycieli.

Góralska mowa, muzyka, przyśpiewki, taniec, strój, tradycyjne potrawy  są pielęgnowane i przekazywane przez  ludzi,  dla których świat tradycji jest ważny i wartościowy.

Uczniowie naszej szkoły recytowali i śpiewali w języku gwarowym, zespół p. Krzysztofa i Moniki Dobrzyńskich „Mali Ochotni” zaprezentował śpiew i taniec góralski, a zaproszeni goście w ciekawy sposób opowiadali o potrzebie szacunku i pielęgnowania tradycji góralskich.