Gmina Ochotnica Dolna otrzymała grant w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 – 2020, pakiet REACT – UE.

Kwota dofinansowania to 255 090 zł. Stanowi ono 100% wartości zadania.

Realizowany przez Gminę Ochotnica Dolna projekt ma na celu:

– umożliwienie i usprawnienie procesu pracy zdalnej pracowników Urzędu Gminy tj. zdalnej komunikacji pomiędzy pracownikami, spotkań hybrydowych Kierowników Zespołów, narad hybrydowych zespołów tematycznych, wideokonferencji,

– usprawnienie nauki zdalnej uczniów szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Ochotnica Dolna,

– umożliwienie zdalnej komunikacji pomiędzy Radnymi, zdalne przesyłanie dokumentów członkom Rady oraz Komisjom Gminnym, umożliwienie transmisji obrad Rady na żywo oraz prowadzenia głosowań uchwał za pomocą dedykowanych Radnym, autoryzowanych aplikacji, prowadzenie online sesji Rady Gminy, umożliwienie pracownikom merytorycznym Gminy referowania uchwał podejmowanych przez Radę oraz obsługi zdalnej Komisji i Biura Rady.

W ramach projektu zostaną zakupione:

serwer, który poprawi płynność elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy

– profesjonalny system konferencyjny do przeprowadzania transmisji obrad Rady Gminy Ochotnica dolna oraz zdalnej obsługi Biura Rady Gminy

– tablety –  2szt., laptopy –  10 szt.

sprzęt IT dla szkół i placówek specjalnych – laptopy – 10 szt., tablice multimedialne – 5 szt.

– specjalistyczne oprogramowanie antywirusowe na wszystkie urządzenia w Urzędzie Gminy oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall (UTM), systemy IDS, IPS). UTM zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym przed atakami cybernetycznymi, zapewnia główną zaporę i zabezpieczenie przeciw kradzieży danych wrażliwych.

Zostanie także przeprowadzone szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zakupione w ramach projektu urządzenia i oprogramowanie zwiększa cyfryzację Gminy Ochotnica Dolna, jednostek podległych i nadzorowanych oraz ich cyberbezpieczeństwo.