Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym, dotyczący części działki ewid. nr. 10375/32, 9861/17 i 16227/48 położonej w obrębie Ochotnica Górna.