INFORMACJA

Wójta Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 14 grudnia 2022 roku

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/2022  Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia  konsultacji projektu  „Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2023 rok” zwanego dalej „projektem programu”.

Informuję, że projekt programu wraz z informacją o konsultacjach został  zamieszczony w dniach od  29 listopada 2022 r. do 13 grudnia 2022 roku na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna www.ochotnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej.  W toku konsultacji, do   projektu „Programu  współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” nie zgłoszono uwag.

 

                                                                                                                                                                 z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                 [-]

                                                                                                                                                                  mgr inż. Krzysztof Jurkowski

                                                                                                                                                                    Zastępca Wójta Gminy