Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w terminie od 11 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. do Urzędu Gminy Ochotnica Dolna nie wpłynęły uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn. ,,Promowanie ochotnickich gospodyń i gorczańskich tradycji, złożonej w dn. 6 kwietnia 2023 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej, os. Jaszcze 256A, 34-453 Ochotnica Górna, która została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, na stronie ochotnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

Z up. Wójta Gminy
(-)
mgr Maria Łojas- Jurkowska
Sekretarz Gminy