Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości obejmujący:

– działkę ewid. nr 16190/12 stanowiącą własność Gminy położoną w obrębie Ochotnica Górna, przeznaczoną do zamiany nieruchomości za działkę ewid. nr 14484/2021, 14484/2023.