w sprawie uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w terminie od 14 lutego 2023 r. do 21 lutego 2023 r. do Urzędu Gminy Ochotnica Dolna nie wpłynęły uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn. ,,Organizacja Turnieju Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna”, złożonej w dn. 13 lutego 2023 r. przez Stowarzyszenie Brydża Sportowego ALF, ul. Armii Krajowej 25/8, 33-300 Nowy Sącz, która została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, na stronie ochotnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

 

 

Z up. Wójta Gminy
mgr Maria Łojas- Jurkowska
Sekretarz Gminy