Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykazy nieruchomości obejmujący:

– działkę ewid. nr 9326/197 obręb Ochotnica Dolna, stanowiącą własność Gminy przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Załączniki do pobrania