Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w terminie od 26 kwietnia 2023 r. do 1 maja 2023 r. do Urzędu Gminy Ochotnica Dolna nie wpłynęły uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn. ,,Promowanie kultury sakralnej oraz szerzenie kultury religijnej, duchowej i patriotycznej poprzez czynne uczestnictwo w nabożeństwach parafialnych, a także promowanie kultury góralskiej, złożonej w dn. 24 kwietnia 2023 r. przez Parafię Św. Mikołaja Biskupa w Tylmanowej, os. Zagonie 101, 34-451 Tylmanowa, która została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, na stronie ochotnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.