INFORMACJA
Wójta Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 9 lutego 2024 roku
w sprawie uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w terminie od 31 stycznia 2024 r. do 7 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Ochotnica Dolna nie wpłynęły uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. ,,Zorganizowanie wyjazdu wypoczynkowo- edukacyjno- wychowawczego”, złożonej w dniu 29.01.2024 r. przez: Parafię pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej, os. Centrum 102, 34-452 Ochotnica Dolna, która została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, na stronie ochotnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

Wójt Gminy
(-)
Tadeusz Królczyk