w sprawie uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w terminie od dnia 07 lipca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godziny 16:00 do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej nie wpłynęły uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego Gminy  Ochotnica  Dolna  w  2022  roku pn.: „Wsparcie aktywnego sposobu spędzania czasu dla Klubu Seniora „Wiecznie Młodzi”,  złożonej w dniu  06 lipca 2022 roku przez Klub Seniora „Wiecznie Młodzi„,
34-451 Tylmanowa, os. Króle 15B, która została zamieszczona na BIP Gminy Ochotnicy Dolna, oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej i na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna.

Informację zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna, w BIP i na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

 

Zastępca Wójta

[-]

mgr inż. Krzysztof Jurkowski