Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 30 maja 2022 roku o naborze do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2022 w zakresie: Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – prowadzenie zajęć edukacyjno-przyrodniczych na terenie gminy mających na celu zwiększenie świadomości społecznej  w tematyce: aktywnej ochrony  gatunków ryb i innych organizmów  wodnych, wpływu ochrony środowiska wodnego na zachowanie równowagi przyrodniczej, racjonalizacji połowów, nie zgłoszono kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

 

 

z up. Wójta Gminy

[-]

mgr inż. Krzysztof Jurkowski

Zastępca Wójt Gminy