Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrębie Ochotnica Górna, obejmujący działkę ewid. nr 10375/41 przeznaczoną do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz znajduje się poniżej w załączniku.

Załącznik do pobrania