Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości obejmujący działkę ewid. nr 17656, położoną w obrębie Ochotnica Dolna, przeznaczoną do zamiany nieruchomości. Wykaz znajduje się poniżej w załączniku.

Załącznik do pobrania