Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości obejmujący:
– działkę ewid. nr 12493/11, 12493/3 stanowiące własność Gminy położone w obrębie Ochotnica Górna, przeznaczone do zamiany nieruchomości za działkę ewid. nr 12485/6, 12495/7.

Załącznik