Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy zostały wywieszone wykazy nieruchomości obejmujące działki nr  8438/3, 9326/113 położone w obrębie Ochotnica Dolna oraz działki nr 9453/10, 9861/21, 11131/23 położone w obrębie Ochotnica Górna przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.