Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący:

– lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Przychodni na działce ewid. nr 4044/1 w osiedlu Bliszcze w Tylmanowej, przeznaczonego na wynajem do prowadzenia działalności fryzjerskiej w trybie bezprzetargowym

– działki ewid. nr. 6748/27  położonej w obrębie Ochotnica Dolna, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, najem w trybie bezprzetargowym.

Załącznik do pobrania