Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący lokali użytkowych znajdujących się w budynku Przychodni na działce ewid. nr 4044/1 w osiedlu Bliszcze w Tylmanowej, przeznaczonych na wynajem do prowadzenia działalności świadczącej usługi z zakresu psychologii transportu oraz na potrzeby prowadzenia Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego.

Załącznik