W ramach realizowanego przez Gminę Ochotnica Dolna projektu „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej”, w tę niedzielę tj. 14 sierpnia, w Ochotnicy Górnej, odbędzie się wydarzenie kulturalne pn. „Wiosna Wołoska”. Będzie ono polegało na zaprezentowaniu dawnej wołoskiej metody pozyskiwania terenów wypasowych.

Odbędzie się także debata na temat roli polan, skutków ich zarastania i przeciwdziałania temu zjawisku.

Nie zabraknie góralskiej muzyki i regionalnego poczęstunku.

Zapraszamy serdecznie!

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Osturnią.