Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce, w ramach realizowane projektu dofinansowanego z karpackich inicjatyw lokalnych, wydało kalendarz ścienny na 2023 rok.

Tematem przewodnim kalendarza jest pasterstwo, nieodłączny i tradycyjny element gorczańskiego krajobrazu. W kalendarzu znalazły się zdjęcia autorstwa Grzegorza Midro. Fotografie, dedykowane kolejnym miesiącom, przedstawiają m. in.  hale i polany, sprzęty związane z pasterstwem oraz wydarzenia na Szlaku Kultury Wołoskiej, odbywające się w ciągu roku w Ochotnicy Górnej.

W kalendarzu znalazło się także zwycięskie zdjęcie, które zostało wybrane w ramach konkursu „Co Wołosi w Gorce przynieśli?”

Kalendarz jest formą powrotu do początków duchowości i tożsamości lokalnej tj. góralskiej, która swoje korzenie ma w kulturze pasterskiej.

Kalendarze otrzymali m. in. uczestnicy II Międzynarodowego Kongresy Kultury Wołoskiej.

 Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.