W ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce – patron projektu wraz z grupą nieformalną „Cogito” otrzymali dofinansowanie na realizację zadania pn. „Kalendarzem pasterskim czas mierzony”

Wysokość otrzymanego dofinansowania to 10 000 zł.

Inicjatywa będzie polegać na wydaniu kalendarza ściennego pasterskiego na 2023 r., którego zadaniem będzie promowanie tradycji pasterskiej wywodzącej się z  kultury wołoskiej. Kalendarz będzie zawierał zdjęcia dotyczące tematyki pasterskiej. Zdjęcia zostaną wykonane podczas wydarzeń pasterskich odbywających się w Gminie Ochotnica Dolna oraz w miejscach związanych z pasterstwem tj. m. in. podczas redyku jesiennego, w bacówce u ochotnickiego bacy Jarosława Buczka, na halach podczas wypasu owiec, w kosarze. Spośród wszystkich fotografii, zostanie wybranych 12 zdjęć na 12 kolejnych miesięcy roku 2023.

Mieszkańcy, goście i turyści oraz wszyscy, który otrzymają kalendarz będą odmierzać czas w nowym roku kalendarzem pasterskim, promującym dziedzictwo kulturowe – materialne i duchowe – związane z bacowaniem, wypasaniem hal i owcami. Takie działanie ma na celu przybliżenie odbiorcom zadania, kultury pasterskiej, zaprezentowanie pracy bacy, sprzętów i życia na bacówce. To forma oswajania z tematem, który w dużej mierze popadł w zapomnienie i jest obecny tylko podczas głównych wydarzeń tj. redyk czy watra ochotnicka, a sam zawód bacy jest zaliczany do kategorii zawodów ginących.

W ramach zadania zostanie także ogłoszony konkurs fotograficzny z nagrodami, w którym udział wezmą mieszkańcy z Ochotnicy i Tylmanowej. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone. Natomiast najlepsze zdjęcie zostanie opublikowane w kalendarzu pasterskim na 2023 r.

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.