28 listopada 2022 r. został odebrany przepust w osiedlu Gorcowe w Ochotnicy Dolnej wart ok. 400 tysięcy zł. Gmina Ochotnica Dolna otrzymała 1.5 miliona zł. dofinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na kolejne zadania.

W budżecie Gminy Ochotnica Dolna wpisane zostały inwestycje warte ok 1,5 miliona zł. Środki przeznaczone zostały na:

  1.  Budowę zatoczki przy moście Brzegi w Tylmanowej – koszt zadania ok. 1,2 miliona zł, na które Gmina Ochotnica Dolna uzyskała dofinansowanie wysokości 840 tys. zł z Województwa Małopolskiego.
  2. Przepust w osiedlu Młynne na kwotę ok. 200 tys. zł. na który Gmina Ochotnica Dolna uzyskała dofinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z inicjatywy Wojewody Małopolskiego.

Po wprowadzeniu kolejnych środków, budżet Gminy Ochotnica Dolna wynosi ponad 107 miliona zł. a środki na inwestycje to ponad 51 mln zł.