Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym.

Należy stworzyć piosenkę ekologiczną (słowa własnego autorstwa do dowolnego podkładu muzycznego), nagrać ją i zaprezentować 27 września. Wykorzystajcie swoją wyobraźnię i muzyczne uzdolnienia. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych:

– klasy od 0 do 4

– klasy od 4 do 8

Wszyscy zgłoszeni kandydaci zaprezentują się na scenie przed jury już 27 września podczas EKOpikniku.

Dodatkowo prace należy nagrać i dostarczyć na dowolnym nośniku do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej w dniu konkursu.

Zapraszamy do udziału wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej Gminy! Szkoła może wystawić 1  lub 2 kandydatów, po jednym z każdej kategorii wiekowej.

 P o w o d z e n i a!

Regulamin Konkursu dostępny poniżej.

Projekt realizowany dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania ,,EKOja + EKOty = EKOmy”

REGULAMIN KONKURSU NA PIOSENKĘ EKOLOGICZNĄ Pdf