Od stycznia br. Gmina Ochotnica Dolna realizuje projekt pn. „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

W ramach projektu zostało opracowane logo promujące zadanie oraz sam Szlak Kultury Wołoskiej, który przebiega przez Gminę Ochotnica Dolna.

Logo projektu „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej” zaprojektował Marcin Wierzchowski – znany krakowski grafik, ilustrator, twórca komiksów i murali.

Sygnet loga stanowi znacznik mapy – pinezka, która jest bezpośrednim odniesieniem do motywu szlaku. W symbolice logo została zastosowana ornamentyka wołoska, góralska. Inspiracją stała się rozeta (gwiazda) oraz wilcze zęby (łamana trójkątna linia), które są symbolem  kultury materialnej i niematerialnej wołoskiej i góralskiej.  Barwa logotypu pochodzi z natury – kolor brązowy nawiązuje do gospodarki szałaśniczej, której podstawowym materiałem było drewno. Obok sygnetu umieszona została nazwa projektu.

Logo ma wspomagać program rozwoju i promocji kultury wołoskiej oraz popularyzować Szlak Kultury Wołoskiej znajdujący się w Gminie Ochotnica Dolna.

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Osturnią.