W ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022” Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie na modernizację placu manewrowego przy remizie OSP w Tylmanowej.

Wysokość otrzymanej dotacji to 39 000,00 zł. Stanowi ona 50% całości zadania.

Konkurs został ogłoszony przez Samorząd Województwa Małopolskiego, aby zapewnić gotowość bojową Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem konkursu jest polepszenie warunków pracy strażaków działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz mienia społeczności lokalnej.

Plac manewrowy przy remizie OSP w Tylmanowej jest w złym stanie technicznym. Jest nierówny, nieutwardzony, a w porze deszczowej zalega na nim woda. Wymaga zatem podjęcia natychmiastowych działań w postaci utwardzenie i modernizacji. Na placu manewrowym, w ramach zadania, planowane są następujące prace:

  • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego
  • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
  • stabilizacja istniejącego podłoża cementem

Realizowany projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy zgłaszane przez strażaków. Jego realizacja zapewnieni gotowość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylmanowej.