Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Modernizacja części operacyjno – technicznej remizy strażackiej w Ochotnicy Dolnej” w ramach działania „Małopolskie OSP 2024”.

Celem projektu jest zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w  Ochotnicy Dolnej poprzez modernizację części operacyjno-technicznej remizy strażackiej. Aktualnie, garaże wymagają przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo -budowlanych.

W ramach prac zostaną wykonane następujące zadania: malowanie garaży, flizowanie ścian i posadzek w garażach, zakup i montaż szynowego wyciągu spalin.

Szynowy wyciąg spalin, z automatycznym wypięciem ssawki, to ekonomiczne rozwiązanie usuwania spalin z garaży samochodowych. Automatyczne wypięcie ssawki pozwala na praktycznie bezdotykową obsługę podczas wyjazdu samochodu z boksu garażowego. Gdy pojazd opuszcza garaż wyciąg automatycznie się wypina co sprawia, że żadne spaliny nie dostają się do budynku gdzie mogą przebywać inni strażacy. Szynowy wyciąg spalin zmniejsza ilość spalin podczas rozruchu pojazdu.

Koszt całkowity zadania to 96 000 zł. Dofinansowanie wynosi 48 000 zł (50%).

Termin realizacji – grudzień 2024 r.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.