Pierwszy most w os. Brzegi na rzece Dunajec wybudowano w 1967 roku.  Wcześniej mieszkańcy korzystali z usług posiadającego dwie łodzie urzędowego przewoźnika. Pierwotny most był stalowy o konstrukcji wiszącej. Obiekt powstał dzięki poparciu Czesława Ochaba – brata I sekretarza PZPR i jednocześnie naczelnego dyrektora Przedsiębiorstwa Hutniczego „Ministerstwo Hutnictwa Żelaza i Stali”, który chętnie przyjeżdżał na letni odpoczynek do Tylmanowej. Most został zaprojektowany przez inż. R. Kosibę z „Biprostalu”. Wykonawcą mostu był krakowski Mostostal z inż. J. Łęckim na czele. Kierownikiem budowy był E. Warta, a brygadzistą Kazimierz Wychowaniec. W budowę przeprawy oprócz wykonawcy w czynie społecznym zaangażowali się mieszkańcy Tylmanowej, którzy także uporządkowali nawierzchnię dróg prowadzących do nowego mostu. Wartość czynu społecznego wyceniono wówczas na 800 tys. zł.

Stary most służył tutejszym mieszkańcom przez blisko 55 lat. Jednak na obecne czasy był już za wąski i miał ograniczenia tonażowe (do 1 tony), co było ogromnym utrudnieniem.

Nowy most w os. Brzegi ma nośność 40 t, 104,4 m długości, 9,2 m szerokości. Jest także częścią trasy rowerowej  Velo Dunajec. Łączy Beski Sądecki z Gorcami.  Nowy most został zbudowany przed terminem. Pozwolenie na użytkowanie nowego mostu uzyskano w dniu 23 grudnia 2022 r., ale prace nad infrastrukturą towarzyszącą trwały do marca 2023 r. Wykonawcą obiektu była firma Primost Południe SP Z O.O. z Będzina.

Most posiada konstrukcję łukową żelbetonową z jazdą górą utwierdzoną w obu wysokich brzegach rzeki. Zaprojektowana konstrukcja obiektu jest rzadko spotykana w nowych budowlach. Lokalizacja mostu w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Kłodne nad Dunajcem, który znajduje się na prawym, bardzo stromym brzegu rzeki Dunajec, wymagała zaprojektowania konstrukcji, która nie będzie dominantą dla tak unikatowego widokowo miejsca. Smukłe łuki zapewniły harmonijne wpisanie się mostu w otoczenie i nadały konstrukcji lekkości. Wyzwaniem projektowym i wykonawczym była realizacja posadowienia obiektu w komorach składających się z trzech ścian wykonanych jako palisady z pali wierconych. Wykonawcy wybrali technologię podparcia mostu w sposób ograniczający do minimum ingerencję w koryto Dunajca. Projektantem mostu jest firma FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron.

Wybudowany most jest znakiem rozpoznawczym Tylmanowej oraz trasy rowerowej Velo Dunajec.

Na balustradach mostu została zamontowana wystawa zdjęciowa, która opowiada historię starej przeprawy mostowej, aż po rozbiórkę oraz budowę nowej, aż po finalizację robót.  Wystawa, która była przygotowana tyko na czas uroczystego otwarcia zostanie na stałe, a sam most będzie jedną z atrakcji turystycznych Tylmanowej.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania Tylmanowej oraz Ochotnicy. Szczegóły naszej oferty turystycznej są na portalu www.turystyka.ochotnica.pl