Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Specjalista w Zespole Kancelaryjnym w wymiarze: 1 osoba – 1 etat oraz na stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego w wymiarze: 4 osoby – 4 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do 25.09.2023 r. do godziny 15:30.

Więcej informacji na stronie:

https://bip.malopolska.pl/ojednostce17,a,2331539,ogloszenie-o-naborze-kp111182023-specjalista-w-zespole-kancelaryjnym-w-wymiarze-1-osoba-1-etat.html

https://bip.malopolska.pl/ojednostce17,a,2330925,ogloszenie-o-naborze-kp111172023-referentspecjalista-w-zaleznosci-od-doswiadczenia-w-zespole-rozlicz.html