W niedzielny wieczór (18 grudnia) w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej licznie zebrali się mieszkańcy oraz goście, aby wziąć udział w konferencji historycznej.

Była ona poświęcona kilku ważnym tematom: 78. rocznicy krwawej wigilii, 80. rocznicy zbrodni dokonanej przez Niemców na Żydach z Ochotnicy i Tylmanowej, wynikom badań archeologicznych i geofizycznych prowadzonych na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz prezentacji nowej publikacji autorstwa dr Dawida Golika pt. „Krwawa wigilia. Sprawcy – ofiary – relacje”.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania zebranych gości przez pełniącą obowiązki kierownika WOK w Ochotnicy Dolnej Halinę Jagiełę. A w wydarzeniu udział wzięli m. in. Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Maria Łojas – Jurkowska Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna i Radna Rady Powiatu Nowotarskiego, Radni Gminy Ochotnica Dolna, Monika Groń Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej, dyrektorzy szkół, nauczyciele.

W tematykę wydarzenia pięknymi utworami muzycznymi wprowadzili uczestników Agata Gołdyn, Monika Jagieła i Wojciech Rusnarczyk. Na skrzypcach przygrywały Karolina Jagieła i Gabriela Matusiewicz, a na pianinie Michał Busek.

Następnie dorośli oraz dzieci z grupy artystycznej, działającej w ramach zajęć prowadzonych w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej, przy wsparciu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej zaprezentowali montaż muzyczno-poetycki pt. „Skazani na zagładę” poświęcony kwestii żydowskiej. Zaraz po nim miał miejsce montaż słowno-muzyczny  „Krwawa wigilia”  w wykonaniu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej – Młynne. Wydarzenie swoim śpiewem i grą uświetnił zespół regionalny „Nucicki” działający przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w ochotnicy Dolnej. Opiekunem zespołu jest Agata Chlipała.

Po części artystycznej przyszedł czas na część naukową. Głos zabrali: Tadeusz Królczyk, który opowiedział o martyrologii Żydów; dr Bernadetta Pasierb i dr Wiesław Nawrocki –  przedstawili wyniki badań poszukiwawczych – geofizycznych i mgr Igor Pieńkos – przybliżył wyniki badań archeologicznych.

Z kolei dr Dawid Golik zaprezentował nową publikację pt. „Krwawa wigilia. Sprawcy – ofiary – relacje”.

Organizatorem wydarzenia był Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej. Partnerami wydarzenia byli: Gmina Ochotnica Dolna, Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej – Młynne, zespół regionalny „Nucicki”.

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.