Już wkrótce rozpocznie się odbudowa drogi gminnej na osiedlu Połanki w Tylmanowej uszkodzonej podczas ubiegłorocznej gwałtownej ulewy.

 
9 maja podczas spotkania w terenie z wykonawcą robót, Paweł Cetera- Pełnomocnik Wójta ds. inwestycji przekazał teren budowy firmie usługowej Andrzeja Obrzuta. Przy tej okazji omówiono sposoby prowadzenia prac i przekazano wykonawcy niezbędną dokumentacje.
 

Wartość inwestycji oszacowana została na 98.127,43 zł. Na odbudowę drogi Gmina Ochotnica Dolna otrzymała 49.016,00 zł dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach usuwania klęsk żywiołowych.