Na podstawie §19 ust. 22 Statutu Sołectwa Ochotnica Górna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2020r. Nr 1219 z późn. zm.) Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza wyniki wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna:

        Wybory odbyły się w dniu 2 października 2022 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej w godzinach od 7.30 do 19.00

 

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA

 

1.) Liczba osób uprawnionych do głosowania:

A) w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna                                            1699

B) w głosowaniu na Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna            1699

 

2.) Liczba kart do głosowania otrzymanych przez Komisję:

A) w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna                                            1699

B) w głosowaniu na Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna            1528

 

3.) Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania:

A) w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna                                             103

B) w głosowaniu na Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna             92

 

4.) Liczba kart do głosowania wyjętych z urny przez Komisję:

A) w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna                                              103

B) w głosowaniu na Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna              92

 

5.) Liczba kart nieważnych

A) w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna                                               0

B) w głosowaniu na Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna               2

 

6.) Liczba kart ważnych

A) w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna                                               103

B) w głosowaniu na Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna               90

 

7.) Liczba głosów nieważnych z podaniem przyczyny ich nieważności

A) w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna                                               0

B) w głosowaniu na Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna               2

(do urny wrzucono dwie puste karty).

 

8.) Liczba głosów ważnie oddanych na każdego z kandydatów

 

       I) Kandydat na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna

MACIĄGA WIESŁAW     –103 głosów ważnych, 0 nieważnych                                 

TAK                                                                                                                         98

NIE                                                                                                                            5

 

      II) Kandydaci na Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna

1) w okręgu nr 1

GROŃ STANISŁAW – 17 głosów ważnych, 0 nieważnych

TAK                                                                                                                         13

NIE                                                                                                                           4

 

2) w okręgu nr 2

SZULC SYLWIA – 10 głosów ważnych, 1 nieważny

TAK                                                                                                                          9

NIE                                                                                                                            1

 

3) w okręgu nr 3

CABAJ JOANNA – 14 głosów ważnych, 0 nieważnych

TAK                                                                                                                        12

NIE                                                                                                                          2

 

4) w okręgu nr 4

KULIG KRYSTYNA – 19 głosów ważnych, 0 nieważnych

TAK                                                                                                                        17

NIE                                                                                                                          2

                                                                                                                           

5) w okręgu nr 5

WÓJCIAK TADEUSZ – 6 głosów ważnych, 1 nieważny

TAK                                                                                                                        6
NIE                                                                                                                         
0

 

6) w okręgu nr 6

CZAJKA KRZYSZTOF – 12 głosów ważnych, 0 nieważnych

TAK                                                                                                                        10
NIE                                                                                                                          
2

 

7) w okręgu nr 7

FURCA WŁADYSŁAW  – 8 głosów ważnych, 0 nieważnych

TAK                                                                                                                         8
NIE                                                                                                                          
0

 

8) w okręgu nr 8 – Nie zgłoszono żadnego kandydata

 

9) w okręgu nr 9

RUSNARCZYK ANTONI – 4 głosów ważnych, 0 nieważnych

TAK                                                                                                                        4
NIE                                                                                                                         
0

 

9. Liczba otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania

A) w głosowaniu na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna                                             1596

B) w głosowaniu na Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna             1436

 

Zgodnie z §19 ust. 25 Statutu Sołectwa Ochotnica Górna: „W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do rady gminy pisemne protesty dotyczące ważności wyborów. Rada gminy bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość przeprowadzenia wyborów. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wynik wyborów. Rada gminy unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory w ciągu 14 dni od daty unieważnienia”.

 

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk

 

Ochotnica Dolna, dnia 2 października 2022 r.