Ochotnica Dolna, 20.01.2023 r.

Znak: PPOŚ.6721.1.2021.KJ

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje że w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej w dniu 28.01.2023 r. w godzinach od 14-16 odbędzie się spotkanie podczas którego zostanie przedstawiony projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Połanek (teren pomiędzy
os. Górzany – os. Kliniec)

W związku z powyższym zapraszam wszystkich właścicieli działek do wzięcia udziału w spotkaniu.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Tadeusz Królczyk