OSTATNIA SESJA RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA W LATACH 2019 – 2024

W ubiegły poniedziałek, w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej w sali obrad odbyła się ostatnia uroczysta sesja Rady Gminy, która zakończyła kadencję 2019 – 2024. Był to czas podsumowań nad osiągnięciami, podziękowań oraz wspomnień z okresu intensywnej pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Podczas tej ostatniej sesji Wójt Gminy Tadeusz Królczyk podziękował wszystkim radnym za ich wkład i zaangażowanie w sprawy gminy. Wyraził uznania dla pracy każdego z radnych, podkreślając owocną współpracę, która zaowocowała zrealizowaniem wielu istotnych projektów dla dobra mieszkańców. Dzięki determinacji, zaangażowaniu oraz wysiłkowi udało się zrealizować szereg inwestycji drogowych, infrastrukturalnych oraz społecznych, które przyczyniły się do poprawy jakości życia w gminie.

Przewodniczący Rady Gminy Maciej Mikołajczyk również zabrał głos, dziękując wszystkim radnym za ich profesjonalizm, zaangażowanie oraz chęć osiągania wspólnych porozumień w kluczowych dla społeczności kwestiach. Podkreślił, że dzięki otwartej dyskusji i wspólnemu dążeniu dla dobra ogółu udało się wielokrotnie znaleźć rozwiązania korzystne dla wszystkich mieszkańców. Złożył na ręce Radnych Gminy podziękowania.

Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy podziękowali panu Janowi Franczykowi, który kończy swoją służbę jako Radny Gminy i w nadchodzących wyborach nie będzie startował do Rady Gminy. Wójt Gminy złożył na ręce panu Janowi grawerowany dyplom za wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz za sprawowanie funkcji Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna, Przewodniczącego Rady Gminy Ochotnica Dolna, Radnego Rady Gminy Ochotnica Dolna oraz bukiet kwiatów.