Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 08:00 dnia 10.06.2024 do godz. 04:00 dnia 11.06.2024

Obszar: Zlewnie dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy i Strwiąża (małopolskie, podkarpackie, śląskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru, przebiegu oraz czasu obowiązywania. Ostrzeżenie wydane         w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad,  w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Data i godzina wydania: 10.06.2024 – godz. 07:53

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.