OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 80

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 15:00 dnia 08.02.2024 do godz. 12:00 dnia 09.02.2024

Obszar: Skawy, Raby, Dunajca poniżej zb. Sromowce Wyżne, Popradu, Czarnej Orawy, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych oraz opadowo-roztopowych (na obszarach górskich) prognozowane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Proszę o podjęcie stosownych działań ostrzegawczych na administrowanym terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach, proszę informować PCZK Starosty Nowotarskiego w godzinach pracy starostwa:

email: zarzadzanie.kryzysowe@nowotarski.pl;

tel./fax: 18 2661315,

po godzinach pracy: SK K-nta P PSP:

email: psknowytarg@straz.krakow.pl
tel. 47 831 7210; fax. 47 831 7299;