Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): bocheński(40), brzeski(39), chrzanowski(41), dąbrowski(43),gorlicki(57),krakowski(41), Kraków(42), limanowski(55), miechowski(42), myślenicki(49),
nowosądecki(64), nowotarski(66), Nowy Sącz(49), olkuski(42), oświęcimski(43),
proszowicki(41), suski(56), tarnowski(39), Tarnów(39), tatrzański(69), wadowicki(49),
wielicki(42)

Ważność: od godz. 00:00 dnia 10.05.2024 do godz. 07:00 dnia 10.05.2024

Prawdopodobieństwo: 70%

Przebieg: Prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do około
-2°C.

Uwagi: Brak.