Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: gorlicki(10), limanowski(11), nowosądecki(11), nowotarski(10), Nowy Sącz(10), suski(10), tatrzański(10)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 22.01.2024 do godz. 20:00 dnia 22.01.2024

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: W rejonach podgórskich prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.

Uwagi: Brak.