Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1

Ważność: od godz. 12:03 dnia 17.11.2023 do godz. 15:00 dnia 18.11.2023

Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15-20 cm.
dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i suski.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80%

Uwagi: Brak.