Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): gorlicki(40), nowosądecki(42), nowotarski(42), Nowy Sącz(33), suski(34),
tatrzański(42)

Ważność: od godz. 20:00 dnia 25.03.2024 do godz. 09:00 dnia 26.03.2024

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -4°C, przy gruncie do -7°C.

Uwagi: Brak.