Na placu manewrowym, w ramach zadania, wykonano następujące prace: wyprofilowano i zagęszczono podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, zrobiono podbudowę z kruszywa naturalnego oraz stabilizację istniejącego podłoża cementem.

Plac manewrowy przy remizie OSP w Tylmanowej był w złym stanie technicznym – nierówny, nieutwardzony, a w porze deszczowej zalegała na nim woda.

Modernizacja placu manewrowego była możliwa dzięki dofinansowaniu dla Gminy Ochotnica Dolna w ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022”. Konkurs został ogłoszony przez Samorząd Województwa Małopolskiego, aby zapewnić gotowość bojową Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koszt całkowity inwestycji to 49040,10 zł brutto. Dotacja stanowi 50% całości zadania