W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy odbyło się podpisanie umowy inwestycyjnej z Wójtem Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza Królczykiem i Ignacym Śledziem reprezentującym firmę IMBUD.

Umowa dotyczy zadania pn. „Remont lewej odnogi w km 0+022- 0+093 drogi gminnej 363920K Młynne” w os. Młynne w Ochotnicy Dolnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

– roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

-korytowanie i podbudowa – ostatnie 6mb jedni x 3,5m=21m2

– odwodnienie powierzchniowe z korytek betonowych wraz z umocnieniem skarpy płytami betonowymi ażurowymi.

– roboty nawierzchniowe jeździ- wyrównanie (wiążąca) średniej gr. 5cm + dywanik 4cm- (szerokość zmienna od 3,00 do 3,50 + rozjazd za mostkiem. Razem 300,0m2

– wykonanie poboczy

-roboty wykończeniowe

Planowany termin rozpoczęcia ustala się na dzień zawarcia umowy a termin zakończenia robót do końca października.

Koszt inwestycji: 80 893, 10 zł

Projekt sfinansowano ze środków: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Koszt dofinansowania: 50%