PODSUMOWANIE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OKRESIE 01.09.2022r.- 31.12.2022r.  

Projekt pn: „Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030- Inkubator Przedsiębiorczości” zrealizowany został w terminie od 1.09.2022r do 31.12.2022r. W zadaniu wzięło udział ok. 25 Romów z terenu Gminy Ochotnica Dolna. Przeprowadzone zostały spotkania z Romami w postaci warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego, prawa pracy, coaching aby zdobyć i utrzymać pracę, edukacji pro zawodowej, ale także w temacie kultury Romskiej, tradycji oraz zwyczajów. Warsztaty przeprowadzili poszczególni prelegenci m.in.:

 Monika Szewczyk– Romka, współautorka książki Prosto z garnka. Tradycje kulinarne Romów. Autorka filmu dokumentalnego Byli kowale, byli…, doradca zawodowy oraz współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie badawczym NCN.

 Magdalena Kwiecińska – Doktor, etnolog, Pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (Dział Folkloru i Tradycji). Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komisji Etnograficznej PAU. Kuratorka wystaw, autorka artykułów, filmów i prelekcji.

 Paweł Lechowski- etnograf, cyganolog i kolekcjoner. Wieloletni pracownik, później współpracownik Oddziału Etnograficznego Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Członek Romskiego Stowarzyszenia Harangos, Stowarzyszenia Droga Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego.

Iwona Sroka- Specjalista ds. personalnych WSB-NLU. Dodatkowo prowadzi zajęcia z zakresu prawa. Jest pasjonatem prawa pracy.

Warsztaty oraz spotkania z Romami odbyły się w następujących terminach:

28.10.2022r. warsztaty pn: „Coaching, aby zdobyć i utrzymać pracę w ramach projektu Inkubator Przedsiębiorczości- innowacyjne projekty integracyjne”, odbyły się w Sali Restauracja „OCH” w Ochotnicy Dolnej, udział wzięło 14 Romów z terenu Gminy Ochotnica Dolna, koordynator projektu, pracownik ds. doradztwa i szkoleń oraz P. Monika Szewczyk- prelegent w zakresie coachingu. Tematy jakie były poruszone podczas warsztatów to kultura, zwyczaje, osobowość romska a przede wszystkim temat doradztwa zawodowego. Podczas warsztatów Romowie wypełnili kwestionariusz ankiety dotyczący kursów jakie chętnie chcieliby podjąć.

24.11.2022r. spotkanie koordynatora projektu wraz z Romami w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w celu kursów oraz szkoleń przewidzianych na 2023 rok. W spotkaniu wzięło udział 12 Romów z terenu Gminy Ochotnica Dolna. Tego dnia odbyła się również Konferencja pn: „Edukacja uczniów Romskich wyzwaniem dla pedagogów”, w której Romowie uczestniczyli.

30.11.2022r. warsztaty pn: „Edukacja pro zawodowa dla Romów w ramach projektu Inkubator Przedsiębiorczości- innowacyjne projekty integracyjne”, odbyły się w sali Restauracja „OCH” w Ochotnicy Dolnej, udział wzięło 15 Romów z terenu Gminy Ochotnica Dolna, koordynator projektu, pracownik ds. doradztwa i szkoleń, P. Magdalena Kwiecińska- doktor, etnolog oraz  P. Paweł Lechowski- etnograf, cyganolog i kolekcjoner. Podczas warsztatów prelegenci podzielili się swoimi długoletnimi doświadczeniami ze społecznością Romską.

12.12.2022r.  spotkanie pracownika ds. doradztwa i szkoleń wraz z Romami w budynku Inkubator Przedsiębiorczości w celu rozeznania podjętych kursów przez Romów. W spotkaniu wzięło udział 5 Romów z terenu Gminy Ochotnica Dolna.

15.12.2022r. warsztaty pn: „Aktywizacja zawodowa Romów w ramach projektu Inkubator Przedsiębiorczości- innowacyjne projekty integracyjne”, odbyły się w Sali obrad w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna. Udział wzięło 13 Romów z terenu Gminy Ochotnica Dolna, koordynator projektu, pracownik ds. doradztwa i szkoleń oraz   P. Iwona Sroka – prelegent w zakresie prawa pracy.  Podczas warsztatów poruszony został temat prawa pracy, co to jest praca i jakie są prawa i obowiązki pracownika. Romowie podczas warsztatów zapoznali się z dokumentami niezbędnymi do podjęcia pracy. Wypełniali m.in. : umowę o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Zapoznali się z informacją o warunkach zatrudnienia.

19.12.2022r. spotkanie pracownika ds. doradztwa i szkoleń wraz z Romami w budynku Inkubator Przedsiębiorczości w celu realizowanych kursów przez Romów, w spotkaniu wzięło udział 3 Romów z terenu Gminy Ochotnica Dolna.

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.