Powstaje interaktywna mapa Szlaku Kultury Wołoskiej w języku polskim, angielskim i słowackim. Głównym jej elementem będą miejsca znajdujące się na terenie Ochotnicy i Tylmanowej, dotyczące tematyki pasterskiej i dziedzictwa pozostawionego przez Wołochów. Miejsca zostały szczegółowo opisane, a głosu do nagrań lektorskich użyczyła Krystyna Czubówna.

Dzisiaj zaprezentujemy pierwsze z miejsc – os. Twarogi w Ochotnicy Dolnej. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji.

W kolejnych tygodniach przedstawimy kolejne miejsca znajdujące się na Szlaku Kultury Wołoskiej w Ochotnicy i Tylmanowej.

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Osturnią.

Osiedle Twarogi