Zapraszamy serdecznie na promocję dwóch publikacji wydanych w ramach projektu „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej”, realizowanego przez Gminę Ochotnica Dolna, wspólnie ze słowacką Osturnią.

Wydarzenie odbędzie się 30 sierpnia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej o godz. 18.00.

Podczas promocji autorzy zaprezentują publikacje: „Hale i polany. Dziedzictwo zagrożone” oraz „Echa Wołoskie”. Pierwsza dotyczy polan w Gorcach, ich znaczenia, szybkiego zanikania i konieczności ich ratowania, druga traktuje o zasobach naturalnych i kulturowych na Szlaku Kultury Wołoskiej.

Zaprezentujemy także filmy przedstawiające zwyczaje pasterskie i dzień na bacówce, interaktywną mapę Szlaku Kultury Wołoskiej i mapę turystyczną Szlaku Kultury Wołoskiej w Gminie Ochotnica Dolna. Na koniec zapraszamy na regionalny poczęstunek.

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału polsko-słowackiego pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem kultury pasterskiej. Poszerzy on ofertę kulturalną o nowe działania, umożliwi dalszy rozwój i zachowanie dziedzictwa związanego z kulturą wołoską.

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Osturnią.