Gmina Ochotnica Dolna rozpoczyna realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej 363930K Ochotnica Górna- Studzionki położonej w Ochotnicy Górnej, Gmina Ochotnica Dolna”.

W dniu dzisiejszym odbyło się przekazanie placu budowy, w którym uczestniczyli: Mariusz Błaszczyk– Kierownik budowy firmy ZIBUD, Janusz Liptak– Inspektor Nadzoru, Jan Czaja– Nadleśniczy Nadleśnictwa Krościenko n/D, z ramienia gminy Tadeusz Królczyk– Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Paweł Cetera – Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Wiesław Maciąga– Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna i Andrzej Runger Radny Rady Gminy.

Prace będą realizowane na odcinku w km od 0+080 do 1+900 wraz z odnogą prawą w km 1+740 o długości 202 mb. Podczas realizacji zadania zostaną wykonane następujące prace:

-roboty dotyczące wykonania nowej nawierzchni,

-montaż barier drogowych,

-wykonanie nawierzchni na zjazdach,

-wymiana przepustów rurowych.

Prace realizowane są w porozumieniu z Nadleśnictwem Krościenko nad Dunajcem oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach Funduszu Leśnego.

Wartość zadania: 1 885 649,04 zł

Koszt dofinansowania z Lasów Państwowych: 1 731 000,00 zł

Przewidywany termin zakończenia prac: 30 listopada 2023r.