27.04.2022 roku odbyło się w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna spotkanie techniczne naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie pod przewodnictwem Prof. Zbigniewa Hanzelki, przedstawicieli firmy APATOR oraz firmy Tauron Dystrybucja S.A. z Tadeuszem Królczykiem Wójtem Gminy Ochotnica Dolna. Spotkanie miał ona celu omówienie technicznych aspektów montażu pierwszego w Polsce, eksperymentalnego, przemysłowego magazynu energii w Gminie Ochotnica Dolna.

Przemysłowe Magazyny Energii, to nowoczesne urządzenia mające na celu pomoc w rozwiązaniu problemu zwyżek napięcia w sieci, które skutkują brakiem możliwości przyjmowania do sieci energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne.

– Niezwykle się cieszę z tego spotkania i z całego projektu, przy którym współpracujemy z AGH od trzech lat. Borykamy się na terenie gminy z ogromnym problemem wywołanym przez nagromadzenie dużej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych, co poważnie ogranicza możliwość oddawania przez prosumentów prądu do sieci. Naukowcy z AGH mają już pomysły jak to rozwiązać i w tej chwili urządzenia te są testowane na terenie naszej gminy – wyjaśnił Tadeusz Królczyk

O dalszych postępach związanych z montażem magazynu energii będziemy informować na bieżąco informować.   Wójt Gminy Ochotnica Dolna serdecznie dziękuje za współpracę uczestnikom spotkania.