Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy przypomina, że obowiązek złożenia przez Właścicieli/ Zarządców budynków, deklaracji dotyczącej istniejących źródeł ciepła i spalania paliw upływa dnia 30 czerwca 2022 r.

W przypadku nowo powstałych budynków jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Za brak złożenia deklaracji w wymaganym ustawowo terminie będzie grozić grzywna wymierzana na zasadach kodeksu wykroczeń.

Sposób składania deklaracji:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet na stronie zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób;
  • w wersji papierowej – osobiście w tut. Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB;
  • w wersji papierowej – listownie, wysyłając na adres tut. Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
    Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna.

Wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy, do pobrania na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

oraz w zakładce druki do pobrania

Jednocześnie informujemy, iż została uruchomiona nowa strona informacyjna w formie e-usługi, Sprawdź swoją deklarację gdzie można sprawdzić czy Państwa deklaracja została wprowadzona do CEEB, oraz infolinia pod numerem 22 295 51 28.