Informujemy, że Gmina Ochotnica Dolna zgodnie z „Planem dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”, w sytuacji awaryjnej zagrożenia i na polecenie Wojewody Małopolskiego uruchomi dystrybucję tabletek jodku potasu  w budynkach wszystkich szkół podstawowych, aby w razie potrzeby sprawnie zaopatrzyć mieszkańców i uniknąć ewentualnych kolejek.

W związku z tym, prosimy mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego , aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Niemiej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Małopolskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

Każda gmina została zobowiązana przez Wojewodę Małopolskiego do ustalenia miejsca lokalizacji punktów ewentualnej dystrybucji preparatu.

Rozmieszczenie punktów wydawania jodku potasu na terenie Gminy Ochotnica Dolna:

Siedziba Punktu Podawania Tabletek Jodowych Wykaz osiedli podlegających pod dany punkt

 wydawania tabletek jodowych

 1. 1.
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

34-451 Tylmanowa

Os. Mastalerze 32 B

Hardopadły, Rzeka, Zawodzie, Czeczugi,Paluchy,

Klępy, Maziarzówka, łęg Dolny, Króle, Zaziąbły, Obidza

Zabaście, Piszczki, Talafusy, Mastalerze, Łukowie,

 1. 2.
Zespół Szkolno – przedszkolny

 im. mjr. H. Sucharskiego

34-451 Tylmanowa

Os. Kozielce 296

Kłodne, Polanka, Królowo, Kąt, Buciorówka, Lachówka,

Płaśnie, Księżaki, Kotelnica, Gąszcze, Ligasy, Bliszcze,

Stachówka, Potok, Mostki, Brodki, Chlebki, Glinik,

Kozielce, Gabryse, Górki, Obłaz Wyżny, Górny, Cyrchla,

Makowica, Połanki, Kozuby, Grzebaki, Kaletówka,

Łupienie, Wybrańce, Górzany, Łapiakówka, Patorówka,

Kliniec, Brzegi, Łęg Górny, Ziemianki, Marciakówka,

Zabliszcze, Miazgi, Padół, Michałki, Zagonie, Brzezie

 1. 3.
Szkoła Podstawowa

im. ks. prof. Józefa Tischnera

34-452 Ochotnica Dolna

Os. Skrodne 240

Ochotnica Dolna: Skrodne, Kapłony, Kwaleńce, Rusnaki

 Gorcowe,

Ochotnica Górna: Piszczkówka, Gronie, Marciny,

Sikory, Jurkowski Potok, Posadowskie,  

 1. 4.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

34-452 Ochotnica Dolna

Os. Centrum 105

Ochotnica Dolna od Os. Kudowe po os. Ligasy,

 za wyjątkiem osiedla Młynne

 1. 5.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Krwawej Wigilii

34-452 Ochotnica Dolna

Os. Młynne 85

Wszyscy mieszkańcy os. Młynne od początku osiedla

po Wierch Młynne, Bystry Gronik,

 1. 6.
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnckiej

34-453 Ochotnica Górna

Os. Zawady 207

Gabrysie, Majdówka, Czuby, Czajki, Bielskie, Polaki,

Błaszczaki, Szlagi, Skałka, Jamne, Zawady, Iwanki,

Jaszcze, Kopcówka, Puchry, Stasichy, Białówka,

Mostkowe, czepeiel, Szpunktówka, Studzionki, Ustrzyk,

Furcówka, Baroszówka, Forendówki, Holina,

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy:

 1. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym.
 2. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym/ zamieszkującym gminę Ochotnica Dolna
 3. Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.
 4. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
 5. Wystarczy, że do punktu zgłosi się jedna osoba z danego numeru domu i może otrzymać tabletki dla pozostałych członków rodziny.
 6. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

 • Noworodki  i niemowlęta młodsze niż  1 miesiąca życia, 12,5  mg  jodu- ¼ tabletki
 • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 25 mg  jodu- ½ tabletki
 • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 50 mg  jodu – 1 tabletka
 • Osoby od  12 do 60 lat, 100 mg jodu  – 2 tabletki
 • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 100 mg – 2 tabletki

Wskazania do stosowania:

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.

UWAGA! Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Rząd przygotował również ulotkę informacyjną. Zawarte w niej zostały m.in. zasady dawkowania, czasu podania leku oraz przeciwwskazania medyczne. Ulotkę wraz z broszurą można pobrać poniżej:

Broszura i ulotka

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili nie ma zagrożenia, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki.