W związku z planowanym układaniem nawierzchni asfaltowej całą szerokością jedni .
Od dnia 20.05.2024r. (poniedziałek) – 23.05.2024r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 20:00 nastąpi
całkowite zamknięcie w/w drogi na odcinku 4,5 km dla ruchu kołowego, od Mostu Bartoszówka Ochotnica
Górna w Kierunku Przełęcz Knurowska.

W miarę możliwości zaleca się korzystanie z innych dostępnych połączeń drogowych w rejonie
prowadzonej inwestycji.

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu tj. skrócenia lub wydłużenia w przypadku
niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.