Podczas Wołoskiego Kongresu Młodych i II Międzynarodowego Kongresu Wołoskiego odbyła się prezentacja zrekonstruowanego stroju wołoskiego – damskiego i męskiego.  Zebranym, o stroju opowiedziała Olena Kozakiewicz – pracownik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Pani Olena opowiedziała o poszczególnych elementach stroju, koncentrując się na materiałach, wykonaniu i przeznaczeniu. Etnograf wskazała też zależności pomiędzy strojem wołoskim i góralskim.

Strój wołoski, powstał w ramach projektu „W baraniej czapce i kożuchu – strój wołoski i etos góralski” realizowanego przez Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce.

Twórcy ludowi, głównie z Ochotnicy i Tylmanowej, własnoręcznie wykonali poszczególne elementy stroju. Strój wołoski zrekonstruowali: Józef Chrobak (Dębno), Stanisław Gabryś (Tylmanowa), Danuta Giemzik (Ochotnica Dolna), Tomasz Hubiak (Tylmanowa) i Janina Król (Ochotnica Górna).

Olena Kozkiewicz jest autorką wielu prac, publikacji, artykułów. Recenzuje wydawnictwa naukowe. To także członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, oddział w Krakowie; Sekcja Strojów i Tkanin ( Polska) oraz etnograficznego Stowarzyszenia „Res Carpathica” (Warszawa, Polska).

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.